Over Winford Particulier Onderwijs

12 juli 2016 Uit Door info@winford.nl

Een opleiding bij Winford, school voor particulier onderwijs, zorgt voor een optimale voorbereiding op de toekomst. In een veilige en uitdagende leeromgeving waarin ambitie en ontwikkeling vanzelfsprekende voorwaarden zijn, bereiden we onze leerlingen voor op de volgende stap.

Kleine klassen

Kleinschaligheid is de belangrijkste pijler van ons succes als particuliere school. Dankzij onze kleine klassen van 6 tot 12 leerlingen kunnen onze docenten echt leerlinggericht lesgeven. Omdat er veel ruimte is voor dialoog met elke afzonderlijke leerling kunnen zij de lesinhoud heel gericht afstemmen op de individuele vaardigheden. Het gevolg is dat de leerling het onderwijs als heel persoonlijk ervaart en er in de lessen een rustig en ontspannen klimaat heerst.

Veel aandacht voor studievaardigheid

Leerlingen halen veel meer rendement uit hun talent als ze zich een goede studie-aanpak eigen maken. Winford besteedt veel aandacht aan de juiste technieken en attitudes om te komen tot optimale studieresultaten. Planningsvaardigheden en het volgens een duidelijke structuur opbouwen en ordenen van de kennis spelen hierbij een belangrijke rol. Daarnaast is het grondig analyseren en samenvatten van teksten en het scheiden van hoofd- en bijzaken een vast onderdeel in al de lessen. Deze studietechnieken komen ook in het vervolgonderwijs erg goed van pas.

Een heldere structuur

Het onderwijs op Winford wordt gegeven in een heldere structuur. Er is bijna geen lesuitval en er zijn duidelijke afspraken tussen de school en de leerlingen over op tijd komen, huiswerk maken en het gedrag. De leerlingen weten precies wat er van ze verwacht wordt.

De sfeer op onze school kenmerkt zich door plezier, respect en vertrouwen. Deze goede sfeer en duidelijke kaders zorgen voor een positief studieklimaat waarin presteren de norm is.

Maatwerk in de leervraag

Voor ons onderwijs is het essentieel dat het zo goed mogelijk aansluit op de leerbehoeftes van de leerling. Deze brengen we nauwkeurig in kaart met een startonderzoek dat we bij elke nieuwe leerling afnemen. Zo kunnen we onze leerlingen een vakkenpakket, een niveau en een tempo op maat aanbieden. Hiermee kunnen onze docenten de lessen optimaal afstemmen op de individuele vaardigheden van de leerlingen.

Gemotiveerde en betrokken docenten

Bij Winford werken gemotiveerde en oprecht betrokken docenten. Zij nemen graag de tijd voor hun leerlingen. Om nieuwe kennis te oefenen, voor extra uitleg, of om te controleren of de leerling de lesstof echt goed heeft begrepen.