Over Winford Leiden (Vrijbergen) Particulier Onderwijs

Winford Leiden is een van de ‘oude’ privé-scholen in Nederland. Oprichter Richard Vrijbergen begon in 1974 in de Breestraat. Hij verdient een speciale plek in de harten van voorstanders van particulier onderwijs. Hij is de man die ervoor zorgde dat particulier scholen ook zelf een examenvergunning kregen, en dat we met brugklassen mochten beginnen. Daarnaast heeft deze school de eerste particuliere basisschool van Nederland.

Een aantal medewerkers uit die vroege periode zijn er nog, bijvoorbeeld Irene Lindhout die na Richard Vrijbergen enige tijd directeur was en nu zorgcoördinator is. Daarnaast leert ze al sinds 1982 iedereen Nederlands en doet dat met veel plezier. Daarmee behoort Irene tot de kern van het overgeleverde Vrijbergen-systeem: een sfeer waarin iedereen goed samenwerkt, waarin de bevrijdende lach weerklinkt wanneer het maar kan en waarin vóór alles hard wordt gewerkt op basis van stevige afspraken.

Anno 2016 wordt de oude Vrijbergen-sfeer aangevuld met ‘de kracht van aandacht voor iedereen’. Winford geeft professioneel maatwerk voor alle leerlingen op een bijzondere manier vorm. Iedere leerling krijgt een startonderzoek en naar aanleiding daarvan, een ontwikkelagenda. Hier geen eenheidsworst of onderwijs over de hoofden van de leerlingen heen. Ook voor de basisschool geldt, dat elke leerling op basis van een eigen ontwikkelagenda, in zijn eigen tempo aan het werk is.

Bij ons leer je met succes, maar de kleinschaligheid doet het zelfvertrouwen groeien en de hulp en coaching van de leraren maken dat je vaardig bent om HBO of Universiteit aan te kunnen. De sleutel: ook het aanleren van studievaardigheden gebeurt op deze school op individuele basis! Welbeschouwd is het schooldiploma eigenlijk nog het minste wat hier voor een leerling te halen valt: iedereen die hier afscheid neemt is tot de tanden gewapend om van zijn vervolgstudie een succes te maken. Kom rustig kijken en een paar dagen meelopen, dan stel je het zelf vast.

Kijk op de nieuwe site van Winford voor meer informatie. Klik hier voor onze site.

Huub Bouwens
Directeur

Over Winford Particulier Onderwijs

Een opleiding bij Winford, school voor particulier onderwijs, zorgt voor een optimale voorbereiding op de toekomst. In een veilige en uitdagende leeromgeving waarin ambitie en ontwikkeling vanzelfsprekende voorwaarden zijn, bereiden we onze leerlingen voor op de volgende stap.

Kleine klassen

Kleinschaligheid is de belangrijkste pijler van ons succes als particuliere school. Dankzij onze kleine klassen van 6 tot 12 leerlingen kunnen onze docenten echt leerlinggericht lesgeven. Omdat er veel ruimte is voor dialoog met elke afzonderlijke leerling kunnen zij de lesinhoud heel gericht afstemmen op de individuele vaardigheden. Het gevolg is dat de leerling het onderwijs als heel persoonlijk ervaart en er in de lessen een rustig en ontspannen klimaat heerst.

Veel aandacht voor studievaardigheid

Leerlingen halen veel meer rendement uit hun talent als ze zich een goede studie-aanpak eigen maken. Winford besteedt veel aandacht aan de juiste technieken en attitudes om te komen tot optimale studieresultaten. Planningsvaardigheden en het volgens een duidelijke structuur opbouwen en ordenen van de kennis spelen hierbij een belangrijke rol. Daarnaast is het grondig analyseren en samenvatten van teksten en het scheiden van hoofd- en bijzaken een vast onderdeel in al de lessen. Deze studietechnieken komen ook in het vervolgonderwijs erg goed van pas.

Een heldere structuur

Het onderwijs op Winford wordt gegeven in een heldere structuur. Er is bijna geen lesuitval en er zijn duidelijke afspraken tussen de school en de leerlingen over op tijd komen, huiswerk maken en het gedrag. De leerlingen weten precies wat er van ze verwacht wordt.

De sfeer op onze school kenmerkt zich door plezier, respect en vertrouwen. Deze goede sfeer en duidelijke kaders zorgen voor een positief studieklimaat waarin presteren de norm is.

Maatwerk in de leervraag

Voor ons onderwijs is het essentieel dat het zo goed mogelijk aansluit op de leerbehoeftes van de leerling. Deze brengen we nauwkeurig in kaart met een startonderzoek dat we bij elke nieuwe leerling afnemen. Zo kunnen we onze leerlingen een vakkenpakket, een niveau en een tempo op maat aanbieden. Hiermee kunnen onze docenten de lessen optimaal afstemmen op de individuele vaardigheden van de leerlingen.

Gemotiveerde en betrokken docenten

Bij Winford werken gemotiveerde en oprecht betrokken docenten. Zij nemen graag de tijd voor hun leerlingen. Om nieuwe kennis te oefenen, voor extra uitleg, of om te controleren of de leerling de lesstof echt goed heeft begrepen.